Ines Nerina
Projects

Thank God it’s… Monday?!

[RO] Mereu la final de săptămână este prezent hashtagul TGIF (Thank God it’s Friday) pe toate rețelele de socializare. Dar niciodată nu ne exprimăm recunoștința și pentru ziua de luni. E Ziua care marchează un nou început de săptămână, o suită de zile trăite sub semnul organizării și al, de ce nu, al productivității. 

(play for some good vibes – link to music right here!)

Ne bucurăm doar de weekend, de relaxare și de leneveala care vin cu acesta. În weekend se petrec de obicei toate excesele nepermise în timpul săptămânii, de la partyuri nebune, dormit până la 12 după amiaza, mâncat haotic  sau simpla procastinare. Dacă weekendul marchează haos, exces, dezorganizare, înseamnă că zilele de luni până vineri sunt definite de rutină, reguli, tipar, plictis, muncă, etc. Probabil că rutina de la job a scrijelit pe pereții minții cuvântul luni atât de apâsat, încât pur și simplu ne e repugnă sentimentul de luni și îl vrem doar pe cel de vineri. Eu cred că prima zi din cele șapte merită nu doar hashtagul ei, ci și recunoștința noastră că există o nouă dimineață în care am deschis ochii, am savurat cafeaua aceea aromată și am oferit un zâmbet celor din jur. Să aveți un început de săptămână cât mai senin! 

[EN]

Always at the end of the week there is the TGIF (Thank God it’s Friday) hashtag all over the social media. But we never even express our gratitude for Monday. It’s the day that marks a new beginning of the week, a suite of days lived under the sign of organization, of productivity.

We only enjoy the weekend, the relaxation and the lazyness that come with it. The weekend usually runs all the excesses that are not allowed during the week, from crazy parties, sleeping up to 12 in the afternoon, eating chaotic or simple procrastinating. If the weekend marks chaos, excess, disorganization, it means that the days from Monday to Friday are defined by routine, rules, pattern, boredom, work etc. Perhaps the job routine has driven us crazy so that we are simply reluctant to feel the Monday feeling and we only want that Friday mood. I think the first day of the week deserves not just its own hashtag, but our gratitude that there is a new morning when we opened our eyes, enjoyed that tasty coffee and gave a smile to the others around us. Have a wonderful week!

You Might Also Like...