Ines Nerina
Diabetes & Lifestyle

Back to School with Diabetes #tips&tricks

Toamna este acea parte a anului care marchează începutul școlii. Fie că ne pregătim ghiozdanele pentru liceu sau mapele pentru facultate, fiecare dintre noi își are propriile trăiri și emoții. Este primul meu an academic în care iau cu mine în geantă și diabetul și trebuie să recunosc că nu îmi imaginam cât poate fi de diferit. După nici o lună de la începerea cursurilor am observat o serie de schimbări și obiceiuri noi pe care trebuie să le fac acum. Așa că am simțit nevoia să scriu acest articol, pe de o parte, pentru a-mi împărtăși experiența, iar pe de alta să ajut alți dulcinei cum să se descurce mai ușor la ore.

Capitolul ăsta poate fi ceva mai dificil pentru cei cu diabet de tip 1.

Trecerea de la vacanță la un program plin de ore, teme și deadline-urile poate fi chiar bruscă, obositoare, solicitantă și asta se vede, la noi, în glicemii.

Iar perioada de acomodare este chiar dificilă pentru a ține sub control diabetul.

Lovindu-mă de anumite situații și nevoi, am reușit să fac o listă cu top 5 lucruri de făcut când revii la școală cu prietenul tău dulce.

Autumn is that part of the year that marks the beginning of the school. Whether we are preparing our school bags or uni portofolio, each of us has his own feelings and emotions. It is my first academic year when I am packing diabetes in my bag and I have to admit I did not imagine how much different it would be. It’s been only a month of school and I have already noticed a number of new changes and habits I have to do now. So I felt the need to write this article, on one hand to share my experience, and on the other, to help other sweet friends to make attending classes easier.

This chapter may be a bit more difficult for students with type 1 diabetes. Switching from holiday to a schedule full of classes, homeworks and deadlines can be unexpectedly tiring, demanding, and that is reflected in our blood sugar. So in the back-to-school adjustment period can be even more difficult to keep diabetes under control. By encountering some situations and needs, I managed to make a list of the top 5 things to do when you go back to school with your sweet friend.

1. Organizează-te bine!

Găsește o geantă bine organizată în care să îți pui toate proviziile. De exemplu, eu am un ghiozdan aparent normal, dar în compartimentul exterior îmi țin tot ce am nevoie: insulina, glucometru, Libre, sucul, mărul, stafidele. Niciodată nu amestec cărțile cu lucrurile legate de diabet. Pentru că dacă voi avea un moment dificil și voi avea nevoie urgentă de suc, voi ști exact în ce buzunar să caut. Așa țin ordonat și bine organizat într-o parte lucrurile de școală, iar în compartiment diferit (și la îndemână!) lucrurile pentru diabet.

Nu este deloc ușor să ieși din clasă și să fugi la magazin după un suc dacă ai hipo. Cel mai bine, ține suculețul aproape în geantă.

1. Organize yourself well!

Find a good bag in which you can organize all your diabetes supplies. For example, I have an ordinary backpack, but in the outer compartment I keep everything I need: insulin, glucometer, Libre, juice, apple, raisins. Never mix your books with the diabetes supplies. Because if I have a difficult time and I need a juice, I will know exactly in which pocket to look for. This is how I keep separately the school stuff and I have my supplies on hand.

You don’t want to be running out of class to go to the cafeteria and buy a juice if you are low. So make sure you have your juice on hand in your bag.

2. Discută cu profesorii tăi!

Diabetul nu ține de rușine, discriminare, stânjeneală sau alte lucruri de genul. Siguranța și sănătatea ta sunt cele mai importante. Așa că primul lucru pe care te sfătuiesc să îl faci este să le spui profesorilor tăi despre tine și să le explici tot ce trebuie să știe. Să ai diabet de tip 1 nu este o joacă, iar adulții din jur trebuie să știe ca să te ajute. Am găsit pe Get Diabetes Right o listă foarte utilă cu 10 lucruri pe care profesorii trebuie să le știe despre elevii cu diabet de tip 1. O atașez chiar aici pentru că poate fi de mare folos. Eu asta am făcut în prima zi de universitate. Din fericire, aici au o asociație minunată care se ocupă foarte frumos de noi, în sensul în care ne oferă o atenție mai mare și un suport real. Avem un fel de contract în care sunt trecute toate drepturile noastre, libertatea de a mânca și injecta în timpul orelor, timp suplimentar la examene, consiliere psihologică și multe altele. Iar apropo de toate astea, următorul punct este și unul dintre cele mai importante.

2. Talk to your teachers!

When it comes to diabetes you have to forget about shame, discrimination, embarrassement or other things like that. Your safety and health are the most important. So the first thing I advise you to do is tell your teachers about your diabetes and explain everything they need to know. Having type 1 diabetes is something serious, and the adults around you must know how to help you. I found on Get Diabetes Right a very useful list of 10 things that teachers need to know about students with type 1 diabetes. I attached it right here. That’s what I did on my first day of university. Fortunately, here they have a wonderful association that is very kind to us, in the sense that it gives us more attention and real support. We have a kind of contract in which all our rights are written, freedom to eat and inject during classes, extra time for exams, psychological counseling, and much more. And speaking of which, the next point is one of the most important.

 

3. Cunoaște-ți drepturile!

Nu doar profesorii, ci în primul rând tu trebuie să știi că ai o serie de drepturi. Diabetul de tip 1 este o condiție medicală care necesită multă atenție. Dacă ai o hipoglicemie ea trebuie tratată cât mai repede, așadar este nevoie de cea mai mare vigilență, iar în cazul hiperglicemiilor nu mai poți fi atent și trebuie să fii menajat pe cât posibil.  De asemenea, se știe că atunci când avem glicemii mari mergem la baie mai des, așa că profesorul va trebui să înțeleagă de ce îi întrerupi ora.

Nu este un moft, ci o necesitate să ți se creeze toate condițiile ca tu să ai parte de o educație cât mai bună. Există o serie de modificări și ajustări care pot avea loc pentru tine, așa că va trebui doar să îți revendici drepturile.

Dar înainte de aste trebuie să fii informat. Mai jos am atașat două link-uri utile legate de drepturile celor cu diabet tip 1 la școală. Este o serie de drepturi enumerate de American Diabetes Association (link aici), dar totodată este și un link cu articolele din legea României (link aici). Le-am găsit relevante, acum sper să nu fi dat greș.

Fie că e scris sau nu în lege, indiferent de ce ți se spune, tu ai dreptul să îți iei glicemia și să îți faci insulina în ore.

3. Know your rights!

Not just teachers, but first of all you need to know that you have rights. Type 1 diabetes is a medical condition that requires a lot of attention. If you have a hypoglycemia, it needs to be treated as quickly as possible, so you need to be vigilant, and in the case of hyperglycemia you cannot focus and you may not be in a fit condition. It is also known that when we have high blood glucose, we go to the restroom more often, so the teacher will have to understand why you are interrupting their class.

It is not a fad, but a necessity to create all the conditions for you to have the best education. There are a lot of changes and adjustments that can be made for you, so you’ll just have to claim your rights.

But before that you have to be informed. I attached below two useful links on the rights of those with type 1 diabetes at school. There are a number of rights listed by the American Diabetes Association (link here), but it is also a link to the articles in Romanian law (link here). I found them relevant.

Whether or not it is written in the law, no matter what anyone tells you, you have the right to check your blood sugar and to give yourself insulin in class.

4. Nu lăsa stresul să te afecteze!

Oricât de aglomerat sau obositor ar fi orarul, nu te lăsa copleșit și fă-ți timp pentru tine. Relaxarea ar trebui să vină în completarea muncii tale. Fă orice îți provoacă bucurii, fie că vorbim despre Youtube, dans, jucat Catan sau plimbat. Stresul chiar afectează destul de rău glicemia și noi suntem singurii responsabili să avem grijă de mintea, corpul și sufletul nostru.

4. Do not let stress affect you!

No matter how busy or tiring the timetable is, do not get overwhelmed and make time for yourself. Relaxation should come as a continuation to your work. Do whatever you enjoy and find relaxing, whether  is Youtube, dancing, playing Catan or walking. Stress really affects our blood sugar, and we are the only ones responsible for taking care of our mind, body and soul.

 

5. Alte mici trucuri utile

Mereu am în geantă un gel dezinfectant pentru mâini. Dacă sunt pe holuri și vreau să îmi testez glicemia, iar mâinile mele sunt murdare? Dar am mereu grijă să se usuce bine după ce îl aplic pe mâini pentru că alcoolul din gel poate influența valorile glucometrului.

 

Pentru că am prostul obicei de a lăsa peste tot testele folosite, nu vreau să fiu neglijentă la școală. Așa că mi-am luat un recipient gol de la o cutie de teste folosite, am pus un semn pe ea să o pot distinge, și arunc acolo toate testele pe care la utilizez la școală.

 

Îmi pregătesc de acasă punguțe cu exact 15g de HC pentru hipo. De exemplu am un săculeț cu 20g de stafide gata pregătite de acasă. La fel fac și dacă îmi iau pachețel cu mâncare. Notez pe el câte grame de carbohidrați are. În felul ăsta mă bucur mai mult de pauza dintre ore pentru că deja știu câtă insulină să îmi fac.

5. Other tips & tricks

I always have a hand sanitizer in my bag. What if I’m on the hallway and I want to check my blood sugar, and my hands are dirty? But I always make sure that the hands are completely dried before testing because the alcohol can change the result.  

 

Because I have the bad habit of leaving all the used test strips everywhere, I don’t want to be messy at school. So I took an empty container from the used test strips, put a mark on it so I can distinguish it, and I through in there all the tests I use at school.

 

I meal-prep and I write on sticky notes how many carbs it has. In that way I find my lunch break a bit more pleasant because I don’t have to count carbs. I know how much units to take when eating at school. I also prepare small bags of 15g of carbs for my hypos, like raisins.

Sper să aveți parte de un an școlar cât mai frumos și să aveți grijă de voi!

Toate informatiile din acest articol au fost preluate din continutul video a lui Michelle Lord, youtuberul meu preferat. Mergeti pe canalul ei sa vedeti ce continut incredibil face (click aici!)

I hope you all have a wonderful back-to-school season and take care!

All the information in this post were taken from video content of Michelle Lord, my all-time favorite Youtuber. So go to her chanel and check her incredible content out (click right here!)

You Might Also Like...

  • Alin
    October 14, 2017 at 8:01 pm

    Iti recomand sa iti tii lucrurile pt diabet in buzunarul interior al ghiozdanului. Daca te prinde o ploaie torentiala si nu ai cum sa te adapostesti poti strica glucometrul.