Ines Nerina
Diabetes & Lifestyle

My First Yoga Class with a Celebrity!

Niciodată nu am crezut că voi avea parte de o experiență atât de incredibilă. Am avut deosebita ocazia de a face cunoștință nu doar cu yoga pentru prima dată, dar și cu Aria Crescendo, un profesor de yoga desăvârșit, un artist complet, o personalitate deosebită cu un zâmbet și o energie molipsitoare. Dacă vreți să aflați cine este Aria, dar și care sunt beneficiile uimitoare ale acestui sport, vă invit să citiți articolul de mai jos.

Pe Aria o știam de foarte mulți ani de la televizor.

În anii 2009-2010 trupa Paradiso Girls făcea furori peste tot, iar melodia Patron Tequila a marcat adolescența multora din generația mea.

Le adoram pe fetele acelea superbe și talentate, mai ales pe cea blondă care mereu ieșea în evidență cu vocea și talentul ei.

După ce a cucerit America cu vocea ei, a pus bazele așa-numitului Power Yoga la Los Angeles, iar apoi s-a hotărât să pună stăpânire și pe Paris.

Cine ar fi zis că 7 ani mai târziu voi afla că Filip e prieten de familie cu Aria și vom fi invitați la un curs de yoga de-al ei?!

I’ve never thought I’d have such an incredible experience. I had the great opportunity to get acquainted not only with yoga for the first time, but also with Aria Crescendo, a perfect yoga teacher, a complete artist, a special personality with a contagious smile and energy. If you want to know who Aria is, and what are the amazing benefits of this sport, I invite you to read the article below.

I’ve known Aria for many years on television. In 2009-2010, Paradiso Girls were a huge hype, and the Tequila Patron song marked the adolescence of many of my generation. I simply worshiped those gorgeous and talented girls, especially the blond one who always stood out with her voice and talent. After conquering America with her voice, she founded the so-called „Power Yoga” in Los Angeles, and then decided to take control of Paris. Who would have said that 7 years later I would find that Filip is a family friend with Aria and we will be invited to a yoga class of hers?!

Healthy Warriors Paris nu este doar este un studio de yoga, ci și un concept în sine. Războinicii sănătoși, Aria și Gus, sunt profesori de yoga prin ale căror metode te încarcă cu energie și dinamică. Ei promovează o viață trăită frumos, echilibrat, bio. Yoga este locul în care mintea, trupul și spiritul se întâlnesc.

 

Healthy Warriors Paris is not just a yoga studio, but a concept itself. Healthy warriors, Aria and Gus, are yoga teachers, whose methods load you with energy and dynamics. They promote a lively, balanced, organic life. Yoga is the place where the mind, body and spirit meet.

Am fost extrem de emoționată și de încântată înaintea primei mele ore de yoga. Nu știam ce mă entuziasma mai tare…faptul că în sfârșit voi cunoaște tainele acestui sport pe care voiam de foarte mult timp să îl încerc, sau simplul fapt că Aria îmi va fi profesoară. Pe lângă faptul că studioul arată atât de frumos și chic, cei doi tineri frumoși care îi dau viață m-au copleșit din prima clipă. Gus ne-a întâmpinat cu un zâmbet molipsitor, iar Aria ne-a încărcat cu o energie fantastică de cum ne-a luat în brațe. Mi-am luat în cu mine salteaua, câteva stafide și Freestyle Libre-ul.

I was extremely excited and ecstatic before my first yoga class. I did not know what I was most excited for … the fact that I will finally know the secrets of this sport that I’ve wanted for so long to try, or the mere fact that Aria will be my teacher. Besides the fact that the studio looks so beautiful and chic, the two gorgeous young people overwhelmed me from the first moment. Gus greeted us with a large smile, and Aria charged us with a fantastic energy once she hugged us. I took my mattress, some raisins and the Freestyle Libre with me and got started.

Despre curs nu pot să zic decât wow! Într-adevăr este locul unde mintea, trupul și spiritul coexistă. A fost prima dată după foarte mult timp când am reușit să nu mă gândesc la absolut nimic și să fiu doar eu prezentă în momentul acela. Exercițiile fizice sunt de-a dreptul cursive și fluide, încât nici nu îți dai seama că faci efort (eu am simțit abia a doua zi că febra musculară mi-a arătat cât de eficient a fost yoga). Am învățat cum să îmi conștientizez fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, cum să mă desprind de materie și să simt că plutesc efectiv. Iar la finalul cursului am cântat împreună cu Aria namaste, ne-a arătat ce înseamnă să te conectezi cu adevărat cu tine însuți, să îți mulțumești pentru tot efortul fizic pe care l-ai depus în a-ți sculpta corpul.

About the yoga class I can only say wow! Indeed, it is the place where the mind, the body and the spirit coexist. It was the first time after a long time when I managed to think of absolutely nothing and to be just present in that moment. The physical exercises are floating and fluid, so you do not even realize you’re doing the exercise (Only the next day I just felt that muscle ache showed me how effective yoga really was). I learned how to be aware of my every breath, every beat of the heart, how to get away from the matter and feel like floating. And at the end of the course we sang with Aria the Namaste. She showed us what it means to really connect with yourself, to thank yourself for all the physical effort that you put into carving your body.

Revenind acum la preocuparea mea de zi cu zi, diabetul, după doar o ședință de yoga am simțit o mulțime de beneficii pe care vreau să le împărtășesc cu prietenii mei dulci de peste tot. Când vine vorba de sport, de la diagnostic am reînceput doar să alerg. În cazul meu, în primele minute de alergare glicemia îmi crește destul de mult, iar abia după jumătate de oră de efort fizic începe să scadă. În cazul yoga-ului, a fost ceva diferit! La finalul orei m-am uitat pe Libre și am  observat că tendința a fost de scădere treptată. Nu a mai crescut ca în cazul unui antrenament aerob unde inima bate mai tare. Iar după aceea, întreaga zi am fost stabilă din punct de vedere glicemic.

Now going back to my everyday concern, diabetes, after just a yoga session, I felt a lot of benefits I want to share with my sweet friends out there. When it comes to sports, every since the diagnosis I only started to run. In my case, in the first few minutes of running, my blood glucose increases quite a bit, and only after half an hour of physical exercise it begins to go down. In the case of yoga, it was something different! At the end of the class I looked at Libre and I noticed that the tendancy was to gradually decrease. The blood sugar level did not spike like it would normaly do within an aerobic workout where the heart beats faster. And after that, the whole day was glycemic stable.

O altă îmbunătățire importantă pentru mine a fost faptul că am avut din nou picioarele calde! Din totdeauna am avut circulația ceva mai proastă, dar în ultima perioadă senzația continuă de frig la picioare reprezintă o stare de disconfort. Așa că atunci când Aria mi-a spus că vom lucra fără șosete, m-am gândit că va fi un chin pentru mine. Dar nici nu mi-a venit să cred cât de calde erau la final.

Another important improvement for me was that I had my feet warm again! I have always had the worse blood circulation in the world, but lately the feeling of coldness on my feet is a state of discomfort for me. So when Aria told me we’d work without socks, I thought it would be a torture for me. But I could not believe how hot they were at the end.

Iar cel din urmă beneficiu, și cel mai important pentru mine, a fost să nu mă mai gândesc la diabet deloc timp de 2 ore. Da, poate suna bizar, dar a fost extraordinar ca pentru prima data de la diagnostic să îl las pe prietenul meu dulce de o parte și să îmi ascult inima, la propriu. Am reușit să îmi simt ritmul bătăilor și al respirației, în timp ce vocea Aria mă purta undeva deasupra Parisului.

And the last benefit, and most important to me, was not to think of diabetes at all for 2 hours. Yes, it may sound bizarre, but it was extraordinary that for the first time since the diagnosis I left my sweet friend aside and listened to my heart, literally. I was able to feel my heartbeat and breath, while Aria’s voice took me somewhere above Paris.

Sunt extrem de norocoasă că am avut parte de o inițiere atât de plăcută, că am cunoscut doi oameni minunați a căror energie încă o port cu mine zi de zi, când mă gândesc cu drag la Aria și Gus. Iar pe data de 1 octombrie la avea loc la Paris cel mai mare festival de yoga din lume, Wanderlust, iar nimeni alta decât Aria va fi profesoară acolo, așa că abia aștept acest eveniment! Voi face poze de acolo și vă voi povesti cum va fi, bineînțeles.

I am extremely lucky to have had such a wonderful initiation, that I have met two wonderful people whose energy I still have with me every day, when I am thinking of Aria and Gus. And on the 1st of October, the world’s largest yoga festival, Wanderlust, will be held in Paris and no one else will be there then Aria, so I cannot wait for this event! I’ll take pictures from there and tell you how it will be, of course.

Yoga pentru mine este un nou început, o nouă pasiune, o speranță în plus. Așa că vă îndemn să vă luați salteluța și să încercați și voi. Nu e doar un sport, e o stare și o conștientizare că viața merită trăită sub semnul frumosului și al recunoștinței.

Yoga for me is a new beginning, a new passion, an new hope. So I urge you to take your mattress and try it too. It’s not just a sport, it’s a state and an awareness that life deserves to be lived under the sign of beauty and gratitude.

Pe Aria și Gus îi găsiți, deocamdată în Paris, pentru că nu știm ce colț de lume vor cuceri în viitor, sau pe site-ul lor, dând click chiar aici: Healthy Warriors Paris. Iar pentru poze incredibile pe pagina lor de Instagram (https://www.instagram.com/healthywarriorsparis/) unde postează imagini incredibile. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, puteți să vă convingeți singuri. Iar pe Aria, nu doar yoga master, ci și autoarea cărții The Healthy Book o puteți găsi pe Instagram dând click aici. (https://www.instagram.com/aria.official/)

You can find Aria and Gus at their yoga studio Healthy Warriors in Paris, at least for the moment because we cannot know which other corner in this world they will conquer next. Or on their website by clicking right here: Healthy Warriors Paris. And if you want more awesome pictures go on their Instagram account because they post incredible stuff there (https://www.instagram.com/healthywarriorsparis). You don’t have to believe me, just go there and convince yourself. And you cand find Aria, not only the yogi master but also the author of The Healthy Book right here: (https://www.instagram.com/aria.official/)

Thank you, Aria, for everything!

Special thanks to Filip H. for taking me to Aria and also for taking these photos!

You Might Also Like...