Ines Nerina
Diabetes & Lifestyle Food

„Diet” – the taboo word of 2016

Se pare că trendurile nu ţin numai de lumea modei, ci şi când vine vorba despre un stil de viaţă. Tot mai mult ne-am familiarizat şi am devenit tot mai atraşi de acele verzi etichete „Bio” de pe rafturile magazinelor. Ne-am orientat atenţia dinspre numărul de calorii spre lista cu valorile nutriţionale. Să fie vorba de o modă sau de o conştientizare?

Editorii revistei Glamour au scris luna trecută un articol bine documentat despre toată această isterie în jurul dietelor şi nu puteam să nu fiu mai de acord cu ei. Citind articolul „Adio, diete!”, mi-a venit inspiraţia să scriu ceva pe tema asta. Adevărul este că majoritatea femeilor au renunţat treptat la dietele drastice din dorinţa de a pierde kilogramele în plus şi s-au orientat către un plan de alimentaţie echilibrat care să confere rezultate pe termen lung. Dar aici intervin totuşi două noţiuni care se bat cap în cap; dietă şi stil de viaţă sănătos. Cuvântul cu „D” se referă la o schimbare bruscă şi drastică pentru a da slăbi repede. Însă o alimentaţie echilibrată e menită să facă parte din viaţa ta de zi cu zi, garantând bună stare, sănătate, echilibru între corp si minte. Bineînţeles că pierzi în 3 zile 2 kilograme printr-o dietă precară, pentru simplul fapt ca al tău organism este supus unui şoc şi intră într-o stare de criză. De aici provine şi „tragedia” de a pune imediat la loc după ce întrerupi dieta.

Poate ai rămâne surprins să afli, dar aproape 80% din felul în care arătăm este determinat de ceea ce mâncăm, 10% este dat de genetică, iar restul de 10 procente se reflectă în sportul pe care îl practicăm în mod regulat. Aşa că nu putem să mergem la sală 2 ore pe zi , iar acasă să mâncăm ciocolată cu  suc. Prin urmare, nu ne rămâne să facem decât un singur lucru: să ne hrănim corect. Formula corectă ar fi dată de alimente „întregi” precum cereale integrale, carne bună (după caz, având şi vegetarieni printre noi), legume şi fructe proaspete,  nuci, alune etc.

Cuvântul „dietă” ar trebui să ne trimită cu gândul la alimentaţie, în general, nu la conotaţia greşită pe care a dobândit-o în ultimii ani, cum ar fi „foame”, „restricţii” sau „chin”. Cred cu tărie că o dietă care este asociată celor 3 noţiuni din urmă nu ar trebui să fie urmată niciodată. În primul rând, pe lângă faptul că îţi supune corpul la o serie de schimbări dramatice şi nesigure, o dietă nu face altceva decât să te poarte pe valurile frustrării şi a iritării. Nu putem gândi clar când nu ne hrănim corpul cum ar trebui, nu avem energie, nu ne mai putem bucura de viaţă pur şi simplu pentru că ne stă capul numai la număratul caloriilor sau a porţilor permise. Ei, asta e ceea ce numesc eu un chin.  Singura dietă pe care o încurajez este cea asumată şi corectă pe care o iubim şi pe care o avem în rutina noastră.

Iubesc să mănânc şi nu este un mit că mâncarea face parte din bucuriile reale ale vieţii. Drept dovadă, toate evenimentele importante se strâng în jurul mesei, de la nunţi, botezuri, până la cine romantice, grătar cu prietenii sau picnic cu familia. Iar pe cât de mult iubesc să mănânc, pe atât de mult ador să gătesc din toate minunăţiile naturii. Pot avea un aspect fizic plăcut în continuare, mâncând tot ce-mi place şi e minunat că pot să fiu în control, dar asta reuşesc după ce mi-am reorganizat alimentaţia şi am început să mă hrănesc corect în fiecare zi, nu doar o săptămână.

It seems that the trends do not reflect only the fashion world but also when it comes to a lifestyle. Increasingly we have gotten more familiar and we have become more attracted to the „Bio” labels on the supermarkets shelves.  We focused our attention from the number of calories to the list of nutritional values. Be it fashion or awareness?

The editors from Glamour magazine wrote last month an article well documented about all this hysteria about diets and I could not agree more with their point of view. While reading the article „Good-bye, diet!”, the inspiration hit me and I decided to write something about this topic. The truth is that more and more women have shifted away from drastic diets because of the desire to lose some extra pounds and turned to a balanced eating plan that give long-term results. But here arise two concepts that contradict each other: diet and healthy lifestyle. The word starting with “D” refers to a drastic and sudden change in order to lose weight as fast as possible. But a healthy lifestyle is meant to be part of our everyday life, ensuring wellbeing, health, balance between body and mind. Of course you can lose 4 pounds in 3 days by a poor diet, just because your body is exposed to a shock and enters into a state of crisis. Hence, it comes the “tragedy” to gain again all the lost pounds after interrupting the diet.

Maybe you will be surprised to know, but almost 80% of how we look is reflected by our eating habbits, 10% is genetics and the rest of 10% is working out. So, in that case we cannot spend 2h at the gym and then go home and stuff ourselves with chocolate and soda. That being said, there is one thing for us to do: to eat clean. The proper formula for eating clean would be given by “whole” foods like cereals, good meat (it depens, given the fact that there are vegetarians among us), fresh veggies and fruits, walnuts, nuts etc.

The word „diet” should make us think of food in general, not misleading connotations such as „starvation”, „restrictions” or „torture”. I strongly believe that a diet which is associated with the last three connotations should not be ever followed. First of all, besides the fact that it puts your body to a series of drastic and unsure changes, a diet does nothing but frustrate you. We cannot think clear when we do not eat well, we do not have energy, we cannot simply enjoy life any longer because our head is focused on counting calories or portions. Now this is what I call a real torture. The only diet that I encourage is the assumed and the corect one that we love and we have in our routine.

I love to eat and there is no myth that food is part of real joys in life. As a proof, all the important events are gathered around the table, from weddings, romantic dinners, to barbecue with friends or picnic with family. And as much as I love to eat, that much I enjoy cooking all the good staff given by the nature. I can have a pleasant looking still eating whatever I desire and it is great that I can be in control, but I only succeeded this after I rethought my eating plan and when I started to eat clean every day, not only for a week.

 

 

You Might Also Like...