Ines Nerina
Uncategorized

#TBT PARIS SERIES La Concorde

[RO]   TBT (Throw back Thursday) se referă, conform Urban Dictionary, la acele poze din trecut pe care oamenii le postează într-o zi de joi. Treptat, nu s-a mai respectat ziua de joi, dar pe social media au continuat să apară postări cu hashtagul #tbt doar pentru a marca rememorarea unei amintiri din trecut. Așa că, m-am gândit ca acest #TBT PARIS SERIES să fie ca un jurnal în care marchez câte o amintire plăcută din stagiul pe care l-am petrecut la Paris toamna trecută. Am remarcat, uitându-mă în arhiva blogului, că lipsesc foarte multe clipe speciale din Paris, poze superbe și momente unice pe care nu le-am postat încă. Tocmai de aceea, într-o zi de joi sau nu, voi posta câte un episod de #TBT PARIS SERIES. Chiar dacă au trecut câteva luni de la revenirea mea în țară, nu consider că este prea târziu să fac asta pentru simplul fapt că abia acum s-au decantat în memorie toate acele amintiri numai bune de povestit.

(play pentru muzică de jazz pariziană)

 

Stăteam pe balconul meu mic din apartamentul din Iași, balcon ticsit de amintiri, în  timp ce soarele mă mângâia pe față. Am așteptat multe luni să simt din nou senzația asta. Și aici nu mă refer numai la căldura soarelui care a început timid să își intre din nou în drepturi, ci la momentele acelea de reflecții… Iubesc să stau pe balconul meu și să las mintea să developeze amintiri.

 Și stând așa la soare, mi-am amintit de ultimele raze de care m-am bucurat când am fost la Paris. Piața Concorde, 20 decembrie 2017, zumzet de turiști, claxoane de taxiuri, mult soare. Era destinația ultimă pe care am ales-o să o vizitez înainte să plec de la Paris, înainte să îmi închei stagiul Erasmus la Sorbonne, înainte să îmi las milioanele de pași pe străzile orașului pe care îl iubesc atât de mult. De ce tocmai Place de la Concorde pentru o ultimă îmbrățișare turistică înainte de plecare?

 

 

Prima mea amintire cu Parisul a fost cu acest loc. Acum niște foarte mulți ani, când ai mei m-au dus în prima mea călătorie peste hotare, am petrecut o săptămână în orașul de care urma să mă îndrăgostesc ireversibil și iremediabil. Place de la Concorde a fost primul obiectiv turistic de care îmi amintesc din acea excursie cu familia, excursie care a avut un rol major în viața și dezvoltarea mea ca om. Atunci am făcut cunoștință pentru prima dată cu occidentul, cu o metropolă atât de emblematică în turismul internațional, cu o nouă cultură, cu o nouă civilizație. Atunci am gustat pentru prima oară croissant și brânză Camembert, dar și setea de cunoaștere și pofta de descoperit lucruri noi. Așa mi s-au trezit în mine curiozități și pofte noi. Mă uit cu nostalgie la acele poze cu mine și cu fratele meu de lângă fântânile superbe din acea piață, poze pe care ai mei le-au imortalizat acum 17 ani.

 

 

De aceea, am ales să îmi petrec ultima zi la Paris tocmai la Place de la Concorde. Deși era începutul iernii, vremea parcă a știut că voi fi acolo pentru ultima oară. Era un soare atât de generos, blând totuși, dar suficient de puternic să își facă simțită prezența. Am retrăit parcă, acele momente din copilărie, motiv pentru care am simțit nevoia să recreez cadrele cu acele fântâni.

 

 

Iar acum, stând pe balconul din Iași, într-o zi de aprilie a anului 2018, bucurându-mă de căldura plăcută, mi-au venit în minte momentele de acum 5 luni. Abia acum mi s-au cristalizat în memorie toate acele scene și amintiri petrecute în inima Parisului, clipe trăite cu o intensitate și o bucurie fantastice. Am realizat că nu am arhivat și pe blog toate acele momente speciale, pline de însemnătate pentru mine, motiv pentru care am decis să fac această serie de TBT PARIS SERIES tocmai pentru a nu uita suvenirurile de acolo.

 

 

Așa că marchez prima foaie din jurnalul Paris TBT cu Place de la Concorde, amintiri din prima călătorie cu familia, mult soare, nostalgie la puterea a doua și un zâmbet larg pe față de pe balconul de la etajul 10, în timp ce stau cu laptopul în brațe și ascult muzică de jazz pariziană.

 

****

[EN]

 TBT (Throw Back Thursday) refers, according to Urban Dictionary, to those pictures of the past that people post on a Thursday. Gradually, Thursday was no longer respected, but on social media it continued to appear the#tbt hashtag just to mark some memories. So, I thought this #TBT PARIS SERIES was like a diary in which I recall a pleasant memory from the period I spent in Paris last fall. I noticed, looking at the blog archive, that there are a lot of special moments missing from Paris, great pictures and unique flashbacks that I have not yet posted. That’s why, on a Thursday or not, I’ll post an episode of #TBT PARIS SERIES. Even if it’s been a few months since my return to Romania, I do not think it’s too late to do this. It’s just high time I got them clearly on my mind.

I was sitting on my small balcony in the apartment in Iasi, a balcony full of memories, while the sun hugged my face. I’ve been waiting for many months to feel this again. And here I am not referring only to the warmth of the sun, but to those moments of reflection … I love to sit on my balcony and let my mind develop memories.
And so in the sun, I remembered the last rays I enjoyed when I was in Paris. Concorde Square, 20th December 2017, hum of tourists, taxi horns, plenty of sunshine. It was the last destination I chose to visit before I left Paris, before I finished my Erasmus stage at the Sorbonne, before I left my million feet in the streets of the city I love so much. Why  Place de la Concorde for a last tourist hug before leaving?

My first memory with Paris was with this place. A few years ago, when I experienced my first trip abroad, I spent a week in the city I was about to fall in love with irreversibly and irremediably. Place de la Concorde was the first tourist destination I remember from that trip with my family, a trip that had a major role in my life and my development as a person. That is when I first met the West, the first time I stepped in such an emblematic metropolis , the first time I met a new culture, a new civilization. Then I first tasted croissant and Camembert cheese, but also the thirst for knowledge and the desire to discover new things. That’s how new curiosities  came to me. I look nostalgically at those pictures of me and my brother next to the gorgeous fountains right in the middle of Place de la Concorde, pictures that my parents have immortalized 17 years ago.

That’s why I chose to spend my last day in Paris right at Place de la Concorde. Although it was the beginning of winter, the weather seemed to know I’d be there for the last time. It was such a generous sun, gentle yet powerful enough to feel its presence. I felt like in those moments 17 years ago, which is why I felt the need to recreate the frames with those fountains.

And now, sitting on the balcony in Iaşi, on a random April day of 2018, enjoying the warmth of sun, the moments spent in Paris 5 months ago came to my mind. It is only now that all the scenes and memorie crystallized in my memory, moments of intense and fantastic joy. I realized that I did not post all those unique moments on my blog yet, which is why I decided to make this series of TBT PARIS SERIES.

So I mark the first page in the Paris TBT diary with Place de la Concorde, memories of my first family trip, a lot of sun, nostalgia, and a wide smile on my face while sitting on the balcony on the 10th floor with my laptop on my lap and listening to Parisian jazz music.

 

 

You Might Also Like...