Ines Nerina
Diabetes & Lifestyle Projects

50 Facts About Type 1 Diabetes | 50 de Lucruri despre Diabetul de Tip 1

I took over the trend that is everywhere on the internet: „50 Things About Me” and I turned it into something new to suit my blog: „50 Things About Type 1 Diabetes”! It is a way to educate those around me, to bring awareness and to highlight once again that type 1 diabetes is misunderstood, being a very serious medical condition.

(play and get into this feeling- link to the music right here!)

1 It is an autoimmune disease.

2 It has nothing to do with type 2 diabetes!

3 It doesn’t have a cure.

4 And the only treatment to survive is insulin.

5 We are NOT responsible for having type 1 diabetes!

6 It Does not come from an unhealthy lifestyle,  poor food choices or any other personal choices.

7 Generally children or young people get type 1 diabetes.

8 Only 5% of the total number of diabetics worldwide have Type 1.

9 Alternative medicine, magic plants or other miraculous remedies do not cure diabetes.

10 A type 1 diabetic is insulin dependent from the first day from diagnosis to the last day of life.

11 No, we can not live without multiple shots of insulin daily, blood glucose testing several times a day and, yes, it involves a lot of blood.

12 Whenever we eat we have to weigh the food or know how much carbs it is, test our blood sugar and take an insulin injection / set the pump to deliver the necessary insulin.

13 Yes! I can eat anything! But under certain conditions and moderate portions.

14 I can do anything, but there are certain limits.

15 HYPOglycaemia is when the level of blood sugar is below the normal level and feels like a mix of dizziness, loss of sensation, trembling and cold sweating.

16 The feeling I have after a hypo is like a harsh hangover and I am not able to do anything afterwards.

17 Hypoglycaemia is very serious because if it is not treated in time it can lead to coma.

18 HYPERglycemia is when your blood sugar level is too high and makes you feel bad.

19 Hyperglycemia makes me irritated and I have headaches, blurred vision, lack of concentration.

20 Constant hyperglycemia over the years leads to serious complications such as loss of vision, limbs, heart, kidney and other organ disorders.

21 Normal blood sugar range is between 80 and 110.

22 My highest blood sugar was 490.

23 My lowest blood sugar was 28.

24 EVERYTHING affects your blood sugar! Not just food.

25 If I dream while sleeping, my blood sugar rises.

26 If I cry, I my blood sugar is going down.

27 There is no universally valid glycemic pattern. In the sense that what’s lowering my blood sugar today, tomorrow  can rise it. What increases my blood sugar can lower yours.

28 Type 1 diabetics are glucose or sugar-dependent! If you have diabetes it does not mean you are not allowed to eat sugar.

29 The insulin treatment for an insulin-dependent is highly customizable and does not suit another diabetic.

30 The treatment scheme generally has two types of insulin (fast and slow  acting insulin- but there are also mixed insulins that have different actions but do not know enough information yet)

31 Fast-acting insulin is taken before the meal or when I want to lower my blood sugar.

32 Slow acting-insulin has a 24 hour action and it’s taken once a day at the same hour. (There are also slow-acting insulin with two insulin shots a day)

33 We do not use those classic syringes anymore. We use insulin pens or pumps.

34 Continuous blood glucose monitorings (CGM) are those devices that are inserted into the skin and digitally transmit glucose readings to their reader, or even directly to the phone. The sensors change every few weeks and replace the classic blood glucose meter that needs a drop of blood.

35 Type 1 diabetes keeps you away from absolutely nothing, but it imposes a number of conditions or obstacles.

36 It is a constantly changing approach to setting and adjusting insulin doses. Often it’s a continuous trial & error process, but it’s always a collaboration with a doctor.

37 Type 1 diabetes can not be prevented.

38 The causes of this type of diabetes are unknown, although there are many speculations.

39 Not only sweets and sugar increase blood sugar.

40 Carbohydrates are responsible for increased blood sugar when it comes to eating. They are in any form. From cakes, pastries, fruits to rice, pasta, potatoes, dairy.

41 In addition to carbohydrates, we also need to know the glycemic index, it means how quickly these carbohydrates break down and get in the form of glucose in the blood streams.

42 A slice of ​​bread needs more time to get in the form of glucose in the blood than a glass of orange juice. Liquids are absorbed faster than other foods.

43 In one year I took about 1,800 injections of insulin.

44 In one year, I pricked my finger in order to test my BG for about 3,600 times.

45 In case of a hypoglycaemic coma, glucagon injection is the one that saves your life.

46 There is no such vital injection in pharmacies in Romania.

47 Neither blood glucose monitoring sensors are found in pharmacies, and medical insurance does not cover them …

48 I wake up every night to test my blood sugar.

49 You have to eat all on the plate because you have taken in advance a certain amount of insulin that has to annihilate a certain number of carbohydrates.

50 These are not even close to everything about Type 1 Diabetes, but over time, here on my blog I will reveal all the secrets of this medical condition.

***

Special thanks for these incredible photos to Radu Emanuel. Go check his work out! (Link here)

 

 

[RO]

Am preluat trendul care circulă peste tot cu 50 de lucruri despre mine și l-am transformat în ceva nou care să se plieze pe conținutul blogului meu:  50 de lucruri despre diabetul de tip 1! Este o modalitate de a-i mai educa și pe cei din jurul meu, de a atrage un semnal de alarmă și de a evidenția încă o dată faptul că diabetul de tip 1 este greșit înțeles, fiind o condiție medicală foarte serioasă.

***

1 Este o boala autoimună.

2 Nu are nicio legătură cu diabetul de tip 2!

3 Nu se vindecă niciodată.

4 Nu are leac, iar singurul tratament ca să supraviețuim este insulina.

5 Nu n-il provocăm noi.

6 Nu apare în urma unui stil de viață nesănătos, unor alegeri alimentare sau a oricăror alte alegeri personale.

7 În general apare la copii sau la tineri.

8 Doar 5% din numărul total de diabetici din toată lumea au tipul 1.

9 Medicina alternativă, plantele magice sau alte leacuri miraculoase nu vindecă diabetul.

10 Un diabetic de tip 1 este dependent de insulină din prima zi de la diagnostic până în ultima zi de viață.

11 Nu, nu putem trăi fără multiple prize de insulină zilnice, testări de glicemie de mai multe ori pe zi și, da, implică mult sânge.

12 De fiecare dată când mâncăm trebuie să cântărim mâncarea sau să știm câți carbohidrați sunt, să ne testăm glicemia și să facem injecția de insulină/ să setăm pompa să livreze insulina necesară.

13 Da! Pot mânca orice! Dar în anumite condiții și cu măsură.

14 Pot face orice, doar că există anumite limite.

15 Hipoglicemia este atunci când nivelul zahărului din sânge este sub nivelul normal și se simte ca un mix de amețeală, pierderea simțurilor, tremurături și transpirație rece.

16 Starea pe care o am după o hipoglicemie e ca o mahmureală crâncenă și nu ești în stare de nimic după aceea.

17 Hipoglicemia este foarte gravă pentru că dacă nu e trată la timp poate duce la comă.

18 Hiperglicemia este atunci când nivelul zahărului din sânge este prea mare și, totodată, te face să te simți rău.

19 Hiperglicemiile mă fac iritată și apar durerile de cap, văzul încețoșat, lipsa concentrării.

20 Hiperglicemiile constante pe parcursul anilor duc la complicații grave cum ar fi pierderea văzului, membrelor, afecțiuni ale inimii, rinichilor și a restul organelor.

21 Glicemia medie normală a jeun este între 80 și 110.

22 Cea mai mare glicemie a mea a fost 490.

23  Cea mai mică glicemie a mea a fost 28.

24 Orice influențează glicemia! Nu doar mâncarea.

25 Dacă visez îmi crește glicemia.

26 Dacă plâng îmi scade glicemia.

27 Nu există un pattern al glicemiilor universal valabil. În sensul că ce îmi scade azi glicemia, mâine mi-o poate ridica. Ceea ce îmi crește mie glicemia, ție ți-o poate scădea.

28 Diabeticii de tip 1 sunt dependenți de glucoză sau zahăr! Dacă ai diabet nu înseamnă că nu ai voie să mănânci zahăr.

29 Schema de tratament pentru un insulino-dependent este extrem de personalizabilă și nu se potrivește altui diabetic.

30 Schema de tratament este formată, în general, din două tipuri de insulină (rapidă și lentă-dar există și insuline mixte care au acțiuni diferite, însă nu știu încă suficiente informații pe partea asta)

31 Insulina rapidă se ia înainte de masă sau când vreau să scad o glicemie mare.

32 Insulina lentă are acțiune timp de 24h și se ia o dată pe zi la ora fixă. (Există și aici insuline lente cu 2 prize de insulină, ceea ce înseamnă că o jumătate de doză se face seara, iar cealaltă dimineața).

33 Nu mai folosim acele seringi clasice. Folosim penurile de insulină sau pompele.

34 Senzorii de monitorizare continuă a glicemiei sunt acele dispozitive care sunt inserate în piele și transmit în mod digital valorile glicemiei pe cititorul lui, sau chiar direct pe telefon. Senzorii se schimbă o dată la câteva săptămâni și țin locul glucometrului clasic care are nevoie de picătură de sânge.

35 Diabetul de tip 1 nu te împiedică să faci absolut nimic, însă îți pune o serie de condiții sau obstacole.

36  Este un demers în continuă schimbare în stabilirea și ajustarea dozelor de insulină. De multe ori e o tatonare continuă, dar mereu e o colaborare cu medicul specialist.

37 Diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit.

38 Nu se știu cauzele apariției acestui tip de diabet, deși există multe speculații.

39 Nu doar dulciurile și zahărul cresc glicemia.

40 Carbohidrații sunt responsabili de creșterea glicemiei când vine vorba despre alimentație. Se găsesc sub orice forme. De la prăjituri, produse de patiserie, fructe până la orez, paste, cartofi, lactate.

41 În afară de carbohidrați, trebuie să știm și indicele glicemic, adică cât de repede se descompun acei carbohidrați și ajung sub formă de glucoză în sânge.

42 Unei felii de pâine îi trebuie mai mult timp să ajungă sub formă de glucoză în sânge, decât unui pahar de suc de portocale. Lichidele se absorb mai repede decât celelalte alimente.

43 Într-un an, am făcut aproximativ 1 800 injecții cu insulină.

44 Tot într-un an, mi-am testat glicemia cu picătură de sânge de aproximativ 3 600 de ori.

45 Dacă intri în comă hipoglicemică, injecția cu glucagen este cea care îți salvează viața.

46 În România nu se găsește în farmacii această injecție vitală .

47 Nici senzorii de monitorizare a glicemiei nu se găsesc în farmacii, iar asigurarea medicală nu oferă așa ceva…

48 Eu mă trezesc în fiecare noapte să îmi testez glicemia.

49 Trebuie să mănânci tot din farfurie pentru că ți-ai făcut în avans o cantitate anume de insulină care trebuie să anihilezi un anumit număr de carbohidrați.

50 Nu sunt nici pe departe toate lucrurile despre Diabetul de tip 1, însă pe parcursul timpului, aici pe blog voi dezvălui toate secretele acestei condiții medicale.

 

You Might Also Like...